คำว่า "ถนน" ในภาษาอังกฤษแต่ละคำใช้แตกต่างกันอย่างไร?

วันที่ 22/02/2020คำว่า "ถนน" ในภาษาอังกฤษแต่ละคำใช้แตกต่างกันอย่างไร?

ถ้าเราจะพูดถึงถนนสักเส้นหนึ่ง เราควรใช้คำไหนถึงจะให้ความหมายที่ถูกต้องและฝรั่งมังค่าเข้าใจ

     นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรมีความรู้เกี่ยวกับคำเหล่านี้ไว้ จะได้ใช้คำได้ถูกต้องเมื่อต้องบอกทางที่ตั้งทรัพย์ ให้ลูกค้าต่างชาติเข้ามาชมทรัพย์ได้ถูกต้อง หรือใช้คำในการบรรยายรายละเอียดในการประกาศขายหรือปล่อยเช่าได้ถูกต้อง

Road


A Road  คือ ถนนที่ตัดมาเพื่อให้ยานพาหนะใช้สัญจรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ทำด้วยพื้นผิวที่เตรียมมาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นถนนที่อยู่ในเมืองเท่านั้น อาจจะเชื่อม 2 รัฐ/จังหวัด หรือตัดข้ามประเทศเลยก็ได้

Street

A Street คือ ถนนสาธารณะที่อยู่ในเมือง หรือ หมู่บ้าน ที่อยู่ในบริเวณที่มีผู้คน ตึกรามบ้านช่อง ร้านรวงตั้งอยู่สองข้างทาง มักรวมถึงทางเดินเท้าด้วย
     หากคุณจะเรียก ถนนข้าวสาร ว่า Khao San Street  ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด แต่อาจจะดูขัดหูขัดตาบ้าง เพราะในแผนที่ของประเทศไทยนิยมใช้ road มาใช้ทับศัพท์คำว่า thanon ไปเลย หรืออาจใช้คำว่า "ซอย (Soi)" แทน  ดังนั้นหากอยู่ในต่างประเทศจะเห็นคำว่า Street ได้บ่อยกว่า เช่น
     * Wall Street : เป็นถนนใน New York ที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน และหมายรวมถึงเรื่องตลาดหุ้นด้วย
     * Oxford Street : เป็นถนนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน เป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ
     * Regent Street : เป็นถนนกลางกรุงลอนดอน เริ่มจาก Regent's Park ไป Piccadilly Circus ซึ่งตัดกับ Oxford Street

Boulevard


A Boulevard คือ มีความหมายคล้ายกับคำว่า Street เพียงแต่เป็นถนนที่มีต้นไม้เรียงรายเป็นแนวข้างทาง อาจมีการตกแต่ง หรือแสงไฟสวยงาม มักเห็นใน LA เป็นส่วนใหญ่ และมักมีคำว่า Boulevard รวมอยู่ในชื่อถนนเลย เช่น
     * Sunset Boulevard: เป็นถนนเส้นยาวใน Hollywood, California ฝั่งตะวันออกของถนนนี้เรียกว่า Sunset Strip

Avenue
An Avenue คือ มีความหมายเดียวกับ Street ทุกประการ แต่ในสหรัฐอเมริกา ใช้ Avenue เพื่อให้รู้ว่าเป็นถนนที่วิ่งในทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งจะมีทิศทางวิ่งตั้งฉากกับ Street ที่วิ่งในทิศตะวันออก-ตะวันตก อย่างใน NY หรือ CA
     เวลานั่ง Taxi ใน NY สามารถบอกคนขับรถได้เลยว่าไป Fifth Avenue and E57th Street ไม่หลงเหมือนบ้านเราแน่นอน เพราะ NY เป็นเมืองที่วางระบบเส้นทางได้ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก โดยวางผังเมืองเป็นตาราง (Grid) และมักมีคำว่า Avenue รวมอยู่ในชื่อถนนเลย เช่น
     * Fifth Avenue : เป็นถนนเส้นหนึ่งใน NY ที่มีร้านขายของแพงๆ เยอะ
     * Madison Avenue : เป็นถนนใน NY ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจโฆษณา บางครั้งจึงใช้คำนี้หมายรวมถึงธุรกิจโฆษณาใน USA เลย
     * Shaftesbury Avenue : ถนนใน London ที่มี Theatres เยอะ
     * Acacia Avenue : เป็นชื่อถนนในจินตนาการที่ใช้พูดถึงย่านชานเมืองในอังกฤษ ประมาณว่าคนธรรมดาๆ อยู่กัน

คำอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์
     * Lane  : เป็นถนนแคบๆ ที่ไม่ทำเป็นเรื่องราว อาจเป็นแค่ทางเดินเล็กๆ เท่านั้นก็ได้
     * Alley  : เป็นถนนเล็กๆ ที่ตัดไว้เข้าหมู่บ้านหรือที่อยู่อาศัย
     * Drive  : เป็นทางที่มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม หรือถนนที่ผ่านสวน ถนนที่ค่อนข้างยาวและคดเคี้ยวเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือเป็นทะเลสาบ ทำให้ไม่สามารถตัดถนนตรงๆ

Drive
Highway

Highway คือ ทางหลวงแผ่นดินวิ่งระหว่างจังหวัดไม่เสียค่าผ่านทาง  ถนนเชื่อมระหว่างเมืองหรือทางหลวง โดยสังเกตได้ง่ายๆ ว่าในเมืองจะไม่มีถนนไฮเวย์เลย (ตรงข้ามกับ street หรือ avenue ) 
แต่จะพบเมื่อเข้าสู่เขตชานเมืองหรือนอกเมือง นอกจากนี้ รถบนถนนไฮเวย์มักจะวิ่งด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีระยะทางที่ไกล และมีปริมาณการจราจรหนาแน่นน้อยกว่าในเมือง สำหรับในไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงท้องถิ่น และทางหลวงสัมปทาน ทางหลวงหลักที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีทางหลวงแผ่นดินทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ 
     #1: ถนนพหลโยธิน (Phahonyothin Road) ถนนสายหลักเพื่อเดินทางสู่ภาคเหนือ
     #2: ถนนมิตรภาพ (Mittraphap Road) ถนนสายหลักเพื่อเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     #3: ถนนสุขุมวิท( Sukhumvit Road) ถนนสายหลักที่ใช้เดินทางไปภาคตะวันออก
     #4: ถนนเพชรเกษม (Phetkasem road) ถนนสายหลักเพื่อเดินทางสู่ภาคใต้

     อย่างไรก็ตาม ถนนไฮเวย์ยังเป็นถนนที่ทุกคนสามารถใช้ได้โดยอิสระ สามารถสร้างบ้านหรืออาคารริมถนนไฮเวย์ หรือตัดถนนเพื่อเชื่อมกับไฮเวย์ได้ ทำให้ถนนประเภทนี้มักจะมีจุดตัดที่ต้องใช้ไฟจราจรอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้การขับขี่ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควร


Motorway, Expressway และ Interstate

Motorway  คือ ถนนที่มีลักษณะคล้ายกับ Highway คือถนนเชื่อมระหว่างเมือง แต่ใช้ต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ motorway พิเศษกว่าคือจำกัดการใช้ถนนโดยกำหนดทางเข้าออกโดยเฉพาะ และไม่อนุญาตให้คนเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ หรือสามล้อ เข้ามาใช้ได้ รวมถึงสร้างรั้วกั้นถนนตลอดทาง ทำให้ไม่มีอาคารบ้านเรือนริมถนน และในบางที่ต้องเสียค่าผ่านทาง
        ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้รถที่ขับบน motorway จะใช้ความเร็วสูงมาก เพราะเป็นรูปแบบถนนที่เชื่อมโยงให้เดินทางระหว่างเมืองด้วยความรวดเร็ว มีจำนวนหลายเลนคอยรองรับการจราจรที่หนาแน่น ไม่มีจุดตัดกับถนนเส้นอื่น หรือถ้ามีจะถูกสร้างเป็นทางยกระดับ (Interchange) ซึ่งเป็นสะพานไขว้ไปมาเพื่อทำให้การจราจรไหลลื่นที่สุด โดยในสหรัฐอเมริกาเรียกถนนประเภทนี้ว่า Interstate ขณะที่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เรียก Expressway

Tollway

Tollway คือ ถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทาง โดยคนขับรถต้องจ่ายเงินก่อนเข้าใช้ถนนที่ Toll booth อาจพบในถนนประเภท motorway ก็ได้ ขึ้นกับการกำหนดของประเทศนั้นๆ ว่าจะให้เก็บเงินหรือไม่ ถ้าไม่เก็บเงิน ถนนนั้นจะไม่ใช่ Tollway ยกตัวอย่างเช่น ถนนมอเตอร์เวย์ของไทย สาย 7 กรุงเทพ-ชลบุรี มีการจำกัดทางเข้าออกในจุดเฉพาะ รวมถึงมีการเก็บค่าผ่านทางด้วย ทำให้ถนนสายนี้เป็นทั้ง motorway และ tollway แต่ถนน interstate ของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าผ่านทาง ทำให้ไม่ใช่ tollway แต่ยังมีลักษณะเป็น motorway อยู่ 
     การนิยามศัพท์ในบทความนี้เป็นการระบุลักษณะทั่วไปที่มักจะพบในถนนประเภทต่างๆ แต่ในรายละเอียดอาจแตกต่างกันได้ตามแต่ละประเทศ รวมถึงถนนบางสายอาจมีลักษณะเหมือนกันจนใช้แทนกันได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางคือจำถนนเป็นสายๆ ไปว่าสายนี้เรียก street สายนี้เรียก avenue สายนี้เรียก boulevard ไปเลย แต่สำหรับในไทยนั้นใช้คำว่า Road โล้ดจ้า


เขียนและรวบรวมโดย 
www.ThaiTopProperty.com


www.ThaiTopProperty.com ลงประกาศ ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด ฟรี